Slujbele Săptămânii Patimilor și semnificația lor

 

Programul și o scurtă explicare a slujbelor

 

cele zece fecioare

Luni, 29 Aprilie

Începe la ora 5:00 pm – DENIE (adică slujba utreniei care se săvârșește seara) – pentru Sfânta și Marea zi de Marți când, facem pomenirea despre celor zece fecioare.
(Ev. MATEI 25,1-13)

Grija celor cinci fecioare numite înțelepte le-a asigurat întâlnirea cu Mirele Ceresc, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Rugăciunea neîncetată, viețuirea ca și când fiecare zi din viață ar fi ultima și pregătirea trupească și mai ales sufletească pentru intâlnirea cu Dumnezeu sunt tot atâtea căi de a afla înţelepciunea celor cinci fecioare din pilda Mântuitorului. Fecioarele fără de minte sunt asemuite cu oamenii care nu păstrează aprinsă în candela sufletului flacăra credinţei în Dumnezeu. În zilele de pe urmă, în vremea Parusiei (A Doua Venire a Mântuitorului pe pământ) cei fără de credință vor alerga cu spaimă după flacăra credinţei în Dumnezeu, dar ușile Împărăției lui Dumnezeu li se vor închide și vor fi aruncați focului nestins împreună cu Satana, vrăjmașul lui Dumnezeu și al omenirii.

ungerea cu mir de către femeia păcătoasa

Marți, 30 Aprilie

Începe la ora 5:00 pm – DENIE – pentru Sfânta și Marea zi de Miercuri când au poruncit dumnezeieștii Părinţi, să facem pomenirea femeii celei păcătoase, care a uns pe Domnul cu mir

Miercurea Mare ne apropie și mai mult de Sfintele Paști, astfel că Biserica a rânduit să luăm aminte în această zi la două exemple: cel al păcătoasei desfrânate, înstrăinate de Dumnezeu care aducând în această zi, cu mare căință, smerenie și cu multe lacrimi, mir de mare preț și ungându-L pe Hristos, devine mironosiță și cel al lui Iuda Iscarioteanul, ucenicul care, deși apropiat de Domnul, L-a vândut, tot astăzi, pentru treizeci de arginţi fariseilor și cărturarilor ce voiau să-L ucidă. Vânzarea făcută de Iuda a făcut ca, mai târziu, Sfânta Tradiție aBisericii să rânduiască ziua de miercuri ca zi de post, alături de vineri, ziua în care Iisus a fost răstignit, acestea fiind cele două zile ale săptămânii în care creștinii trebuie să postească de-a lungul întregului an.

Spălarea picioarelor

Miercuri 1 Mai

Începe la ora 5:00 pm – DENIE – pentru Sfânta și Marea zi de Joi, dumnezeieștii Părinţi, ne-au rânduit să prăznuim: sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de Taină, Rugăciunea cea mai presus de fire şi vinderea Domnului de către Iuda.

Sfintele Patimi

Joi, 2 Mai

Începe la ora 5:00 pm – DENIA celor 12 Evanghelii – Slujba Sfintelor Patimi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Scoaterea Sintei Cruci în mijlocul Bisericii )

În Sfânta şi Marea Vineri, se prăznuiesc sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos: scuipările, lovirile peste faţă, palmele, insultele, batjocurile, haina de porfiră, trestia, buretele, oţetul, piroanele, suliţa, şi înainte de toate, crucea şi moartea, pe care Ie-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător, ce a fost răstignit împreună cu El.

Prohodul Domnului

Vineri, 3 Mai

Începe slujba la ora 5:00 pm – DENIA Prohodului Domnului  pentru Sfânta și Marea zi de Sâmbăta când prăznuim îngroparea cea îndumnezeit trupească a Domnului Hristos şi pogorârea Sa la iad, prin care omul a fost eliberat de moarte.

În această zi credinciosii țin post negru. Este o zi de profundă tristețe, întrucât este ziua răstignirii Mântuitorului, a morții și a îngropării Lui. Din acest motiv, în această zi nu se săvârşeşte Liturghie (este zi aliturgică).

Denia de vineri seara sau slujba prohodului, ne poartă în procesiune alături de cei care L-au îngropat pe Mântuitorul (femeile mironosițe și Iosif din Arimatea), zi în care toți credincioşii cântă: “În mormânt, Viață, pus ai fost, Hristoase…

La sfârșitul slujbei se înconjoară biserica cu Sfântul Aer (EPITAF), pe sub care trec apoi toți credincioșii. Epitaful simbolizează trupul mort al lui Hristos.

În intervalul acesta dintre Răstignirea pe cruce şi Înviere, pentru ca moartea Lui să nu pară iluzorie oamenilor, Fiul lui Dumnezeu a lăsat trupul Său să zacă în mormânt trei zile și în acest timp S-a coborât cu sufletul la iad, sfărâmându-i porțile. Trăind timp de trei zile numai prin suflet, Iisus a voit să ne arate că este posibilă o viață spirituală, biruitoare și fericită, și fără de trup. Până la El, oricine murea se ducea la viața chinuită din iad, întrucât toți treceau pragul eternității cu sufletul transfigurat de păcat. Aceste trei zile de viață ale lui Iisus cu sufletul despărțit de trup formează începutul Raiului. Începând din acest moment, sufletele celor drepți sunt așezate în Rai până la Învierea lor cu trupurile.

Joi 2 Mai, la ora 8.30 săvârșim sluja Vecerniei unită cu Liturghia Sfântului Vasile urmată de slujba spălării picioarelor, așa cum a făcut însuși Iisus Hristos când a spălat picioarele ucenicilor Săi.

Sâmbătă 3 Mai, dimineața spovedesc copii și pe cei care nu au reușit să se spovedească până atunci.

Updated: 10 martie, 2014 — 12:39
ornament