Scenetă pentru Crăciun

click aici pentru a descarca varianta word

A venit Crăciunul
(Povestitorul): În ziua a 6-a a creaţiei Domnul a zis: Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele, toate vieţuitoarele care se târăsc pe pământ şi tot pământul.
Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai întrucât au nesocotit porunca Domnului. În mărinimia Sa, Dumnezeu i-a mângâiat pe oamenii căzuţi în robia păcatului, promiţându-le pe Mântuitorul. Şi poporul care locuia în întuneric a văzut lumină mare, căci prunc S-a născut nouă, un fiu S-a dat nouă, unul născut din puterea lui Dumnezeu.
(toti): înger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, domn al păcii, părinte al veacului ce va să fie!
COLIND: Steaua sus rasare
(Ane Marie):
Pe firul meu
S-a scris mereu
Speranţa şi minunea,
Şi s-a aflat
Că semnul meu
E dat să ştie lumea
Că S-a născut
Fiu de-mpărat,
Mai mare dintre oameni,
Singurul fără de păcat,
Din Cer venit în lume.

(Povestitorul): În zilele acelea a ieşit poruncă de la împărat să se înscrie toată lumea. Şi s- suit şi Iosif din Galileea din cetatea Nazaret, în Iudeea în cetatea lui David, care se numea Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David. Ca să se înscrie împreună cu Maria cea logodită cu el, care era însărcinată. Iar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască şi l-a născut pe Fiul său, cel Unul născut, şi l-a culcat în iesle căci nu mai era loc de găzduire pentru ei în casa de oaspeţi.
(în timpul acesta intră în scenă Iosif şi Maria cu Pruncul în brate şi-l aşează în pătuţul amenajat din staul. Ei vor sta în genunchi până la sfârşitul piesei)
După care:
(Gherasim)
Crăiasă alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţi adorată
Asupra-ne coboară,
O, Maică preacurată
Şi pururea Fecioară Marie!
(Alexandru): Toţi cu inimă curată, Ţie Doamne-Ţi mulţumim. De greşeli să ne ferim şi cu toţi fraţi buni să fim
COLIND: Sus la poarta Raiului
(Matei):
Noua ingerii ne-au spus
Veste buna, veste mare
Ca ni s-a nascut Isus
Cu iubire si salvare.
Hai si tu acum la iesle
Tu care asculti solia:
Asta nu-i doar o poveste
Asta este profetia!
Hai la ieslea minunata
Ca Isus sa te primeasca,
Inima sa-ti curateasca
Si-apoi sa te mantuiasca!
COLIND: Trei Crai de la răsărit
(în timp ce se cântă colindul intră pe scenă magii care lasă daruri în faţa Mariei şi a lui Iosif)
(Magii): Cred într-unul Dumnezeu, născut, nu făcut!
COLIND: Astăzi s-a născut Hristos
(Povestitorul):Şi-n ţinutul acela erau păstori stând pe câmp, şi făcând de strajă noaptea în jurul turmei lor şi iată Îngerul Domnului a stat lângă ei, şi slava Domnului a strălucit în jurul lor. Şi ei s-au înfricoşat. Iar îngerul le-a zis:
(Antonia): Mare-I seara de-astă seară!
COLIND: Mare-I seara de-astă seară.
(în acest timp intră păstorii pe scenă şi lasă daruri de la stână:braza şi lapte lui Iosif şi Mariei)
(Îngerii): Nu vă temeţi, că iată, v-am binevestit vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul.
(Povestitorul): Şi deodată s-a văzut împreună cu îngerul mulţime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu şi zicând.
(Îngerii): Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace. Între oameni bunăvoire!
COLIND: O ce veste minunată!
(Andreea Nae):
Răsai asupra mea, lumină lină,
Ca-n visul meu ceresc de-odinioară;
O, maică sfântă, pururea fecioară,
În noaptea gândurilor mele vină.
Speranţa mea tu n-o lăsa să moară
Deşi al meu e un noian de vinş;
Privirea ta de milă caldă, plină,
Îndurătoare-asupra mea coboară.
Străin de toţi, pierdut în suferinta
Adâncă a nimicniciei mele,
Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie.
Dă-mi tinereţea mea, redă-mi credinţa
Şi reapari din cerul tău de stele:
Ca să te-ador de-acum pe veci, Marie!
COLIND: Iată vin colindători!
(Paul): -poezie-
(toti): Tatăl nostru !
(Povestitorul): Şi s-a auzit tron un glas puternic care zicea: Iată Fiul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va Sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul lui şi Însuşi Dumnezeu va fi cu ei, şi va şterge orice lacrimă din ochii lor, şi moartea nu va mai fi. Şi celui ce va fi însetat de dreptate îi voi da să bea în dar din izvorul apei vieţii.
COLIND: Moş Crăciun cu plete dalbe.
CASTING:
Starting Alexandru Badea as Joseph
Ioana Nae as Virgin Mary
Angels: Antonia, Ane Mari, Andreea
The wise men: Matei, Gherasim, Alexandru
The bright star : Ane Mari
The shepards: Paul, Tudor
The teller: Mihai
Script and choreography: Zamfir Diana

ROLURI:
Iosif: Alexandru Badea
Fecioara Maria: Ioana Nae
Ingerasi: Antonia, Ane Mari, Andreea
Magi: Matei, Gherasim, Alexandru
Steluţa : Ane Mari
Păstori: Paul, Tudor
Povestitor: Mihai
Scenariu şi coregrafie: Zamfir Diana

Updated: 10 martie, 2014 — 13:15
ornament