Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire si al grăirii în desert, nu mi-l da mie. (o metanie)
Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. (o metanie)
Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.” (o metanie)
După rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, se zic aceste patru stihuri de 3 ori cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului (închin.)
Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul (închin.)
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă (închin.)
Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă (închin.)
Se zice apoi iarăși rugăciunea, cu 2 închinăciuni și la sfârșit cu o metanie mare.

Updated: 10 martie, 2014 — 13:04
ornament