Adevăr şi comuniune – Adrian Lemeni

La editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea Adevăr şi comuniune a domnului Adrian Lemeni, conferenţiar de Teologie dogmatică şi Teologie fundamentală la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti. Volumul adună o serie de studii, unele dintre ele publicate de autor în ultimii doi ani separat, dar beneficiind acum de o viziune unitară. Urmând o metodologie riguroasă, cartea este împărţită în trei capitole: 1. Aspecte ale întâlnirii perspectivei teologice, filosofice şi ştiinţifice în contextul epistemologic actual; 2. Relaţia dintre teologie şi ştiinţă, valorificată în contextul cosmologic actual; 3. Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – teolog mărturisitor al tradiţiei eclesiale în lumea contemporană. Primul capitol îşi propune familiarizarea cititorului cu noţiunile de dogmă şi tradiţie, realizând o prezentare atractivă şi concisă a diferitelor sensuri ale dogmei. Totodată, autorul lămureşte şi motivaţia demersului cunoaşterii, prin analizarea unor aspecte din filosofia lui Platon şi din teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul. În acest context, Sfânta Scriptură este considerată o cale de experienţă a harului, dar care se cere explicată în cheie patristică, pentru a putea ajunge la dobândirea unui echilibru propriu minţii Sfinţilor Părinţi. Capitolul al doilea prezintă modul în care ar putea fi asumată în sens personal învăţătura Bisericii despre crearea lumii, dar şi cum trebuie să ne raportăm la diferitele teorii cosmologice care sunt vehiculate în mediul cercetării ştiinţifice de azi. În partea de final a acestui capitol este reliefată contribuţia Părintelui Profesor Dumitru Popescu cu privire la relaţia dintre teologie şi ştiinţă. Capitolul al treilea cuprinde o prezentare sintetică a teologiei Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae cu referire la locul omului în creaţie, a raportării acestuia la lumea înconjurătoare, precum şi la posibilităţile omului de înţelegere a sensurilor ei. După cum observă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte, lucrarea de faţă arată că „motivaţia teologiei nu este redusă la o curiozitate de tip intelectualist care să genereze o cunoaştere lipsită de cuviinţă şi de impact existenţial. Teologia, ca expresie a eperienţei duhovniceşti şi eclesiale, este una prin excelenţă mărturisitoare. […] Teologia mărturisitoare împărtăşită ca eveniment de viaţă propune răspunsuri concrete la problemele efective existente în societatea actuală, constituindu-se deopotrivă într-o invitaţie la asumarea aceluiaşi mod de viaţă trăită de Profeţi, Apostoli, Martiri şi de toţi cei care au vieţuit şi au mărturisit în Duh şi în Adevăr. […] Mărturisirea teologică presupune întâlnirea cu Dumnezeu Cel mărturisit, Domnul istoriei şi Creatorul universului, cu Adevărul şi Viaţa trăite în comuniunea Bisericii: „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul” (Psalmi 33, 8). Însă autentica întâlnire cu Dumnezeu se realizează doar prin rugăciune, participând la viaţa sfinţitoare a Bisericii. Doar experienţa de viaţă duhovnicească şi eclesială legitimează o teologie mărturisitoare structurată în Adevăr şi comuniune. Volumul domnului Adrian Lemeni, intitulat atât de sugestiv, Adevăr şi comuniune, propune repere ale unei asemenea teologii ancorate în perspectiva eclesială, care nu se teme de dialog dacă acesta are ca sens şi scop Adevărul şi comuniunea, mărturisite şi trăite ca pregustare a vieţii veşnice.”

Updated: 22 martie, 2014 — 12:07
ornament