Ceasul bizantin

[insert_php]

/*variabile legate de rasarit si apus*/

/*1 martie
$rasarit=’06:55′;
$apus=’18:05′;
*/

/*1 mai*/
$rasarit=’06:06′;
$apus=’20:20′;

$tmin_rasarit=(substr($rasarit, 0, 2)*60)+substr($rasarit, 3, 2);
$tmin_apus=(substr($apus, 0, 2)*60)+substr($apus, 3, 2);
$tmin_zi=abs($tmin_rasarit-$tmin_apus);
$tmin_noapte=abs(1440-$tmin_apus)+$tmin_rasarit;

$tmiez_zi=($tmin_zi/2)+$tmin_rasarit;
$tceasIII=($tmin_zi/4)+$tmin_rasarit;
$tceasIX=($tmin_zi/2)+$tceasIII;

$tmiez_noapte=($tmin_noapte/2)+$tmin_apus;
$tPV=($tmin_noapte/4)+$tmin_apus;
$tU=($tmin_noapte/4)-$tmin_rasarit;

$ora_miez_zi = floor(abs(($tmiez_zi/60)));
$min_miez_zi = floor(abs(($ora_miez_zi*60)-($tmiez_zi)));
if ($ora_miez_zi <=9){$ora_miez_zi = '0'.$ora_miez_zi;} else {$ora_miez_zi = $ora_miez_zi;}; if ($min_miez_zi <=9){$min_miez_zi = '0'.$min_miez_zi;} else {$min_miez_zi = $min_miez_zi;}; $miez_zi = $ora_miez_zi.':'.$min_miez_zi; $ora_ceasIII = floor(abs(($tceasIII/60))); $min_ceasIII = floor(abs(($ora_ceasIII*60)-($tceasIII))); if ($ora_ceasIII <=9){$ora_ceasIII = '0'.$ora_ceasIII;} else {$ora_ceasIII = $ora_ceasIII;}; if ($min_ceasIII <=9){$min_ceasIII = '0'.$min_ceasIII;} else {$min_miez_zi = $min_miez_zi;}; $ceasIII = $ora_ceasIII.':'.$min_ceasIII; $ora_ceasIX = floor(abs(($tceasIX/60))); $min_ceasIX = floor(abs(($ora_ceasIX*60)-($tceasIX))); if ($ora_ceasIX <=9){$ora_ceasIX = '0'.$ora_ceasIX;} else {$ora_ceasIX = $ora_ceasIX;}; if ($min_ceasIX <=9){$min_ceasIX = '0'.$min_ceasIX;} else {$min_miez_zi = $min_miez_zi;}; $ceasIX = $ora_ceasIX.':'.$min_ceasIX; $ora_miez_noapte = floor(abs(($tmiez_noapte/60))); $min_miez_noapte = floor(abs(($ora_miez_noapte*60)-($tmiez_noapte))); if ($ora_miez_noapte <=9){$ora_miez_noapte = '0'.$ora_miez_noapte;} elseif ($ora_miez_noapte >=24){$ora_miez_noapte = ‘0’.$ora_miez_noapte-24;$ora_miez_noapte = ‘0’.$ora_miez_noapte;}
else {$ora_miez_noapte = $ora_miez_noapte;};
if ($min_miez_noapte <=9){$min_miez_noapte = '0'.$min_miez_noapte;} else {$min_miez_zi = $min_miez_zi;}; $miez_noapte = $ora_miez_noapte.':'.$min_miez_noapte; $ora_PV = floor(abs(($tPV/60))); $min_PV = floor(abs(($ora_PV*60)-($tPV))); if ($ora_PV <=9){$ora_PV = '0'.$ora_PV;} else {$ora_PV = $ora_PV;}; if ($min_PV <=9){$min_PV = '0'.$min_PV;} else {$min_miez_zi = $min_miez_zi;}; $PV = $ora_PV.':'.$min_PV; $ora_U = floor(abs(($tU/60))); $min_U = floor(abs(abs($tU)-($ora_U*60))); if ($ora_U <=9){$ora_U = '0'.$ora_U;} else {$ora_U = $ora_U;}; if ($min_U <=9){$min_U = '0'.$min_U;} else {$min_miez_zi = $min_miez_zi;}; $U = $ora_U.':'.$min_U; $raport_min_zi=720/$tmin_zi; $raport_grade_zi=180/$tmin_zi; $raport_min_noapte=720/$tmin_noapte; $raport_grade_noapte=180/$tmin_noapte; /*variabile legate de ora locala*/ /*$ora_locala="10:00";*/ $ora_locala=date( 'H:i', current_time( 'timestamp', 0) ); $tmin_local=(substr($ora_locala, 0, 2)*60)+(substr($ora_locala, 3, 2)); $grad_local=($tmin_local/4)-90; if ($tmin_local<$tmin_rasarit){ $tmin_local=$tmin_local+1440;} if ($tmin_local<=$tmin_apus && $tmin_local>=$tmin_rasarit){
$tmin_biz=abs(($tmin_rasarit-$tmin_local)*$raport_min_zi)+360;
$grade_biz=floor(abs(($tmin_rasarit-$tmin_local)*$raport_grade_zi));}

elseif ($tmin_local>=$tmin_apus && $tmin_local<=$tmiez_noapte){ $tmin_biz=abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_min_noapte)+1080; $grade_biz=floor(abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_grade_noapte))+180;} elseif ($tmin_local>=$tmin_apus){
$tmin_biz=abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_min_noapte)+1080;
$grade_biz=floor(abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_grade_noapte))+180;}

elseif ($tmin_local>$tmiez_noapte){
$tmin_biz=abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_min_noapte)+1440;
$grade_biz=floor(abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_grade_noapte))+270;}

elseif ($tmin_local==$tmiez_noapte){
$tmin_biz=1440;
$grade_biz=270;}

$ora_biz=floor(abs(($tmin_biz/60)));
$min_biz=floor(abs(($ora_biz*60)-($tmin_biz)));

if ($ora_biz<9){$ora_biz='0'.$ora_biz;} else {$tmin_biz=$tmin_biz;}; switch ($ora_biz){ case 24; $ora_biz='00'; break; case 25; $ora_biz='01'; break; case 26; $ora_biz='02'; break; case 27; $ora_biz='03'; break; case 28; $ora_biz='04'; break; case 29; $ora_biz='05'; break; case 30; $ora_biz='05'; break; default: $ora_biz=$ora_biz; } switch ($min_biz){ case 0; $min_biz='00'; case 1; $min_biz='01'; break; case 2; $min_biz='02'; break; case 3; $min_biz='03'; break; case 4; $min_biz='04'; break; case 5; $min_biz='05'; break; case 6; $min_biz='06'; break; case 7; $min_biz='07'; break; case 8; $min_biz='08'; break; case 9; $min_biz='09'; break;} if (($ora_biz>=6) && ($ora_biz<=8)){ $starea = 'Ceasul I';} elseif (($ora_biz>=9) && ($ora_biz<=11)){ $starea = 'Ceasul III';} elseif (($ora_biz>=12) && ($ora_biz<=14)){ $starea = 'Ceasul VI';} elseif (($ora_biz>=15) && ($ora_biz<=17)){ $starea = 'Ceasul IX';} elseif (($ora_biz>=18) && ($ora_biz<=20)){ $starea = 'Vecernia';} elseif (($ora_biz>=21) && ($ora_biz<=23)){ $starea = 'Pavecernița';} elseif (($ora_biz>=00) && ($ora_biz<=02)){ $starea = 'Miezonoptica';} else {$starea = 'Utrenia';} $tmin_local=(substr($ora_locala, 0, 2)*60)+(substr($ora_locala, 3, 2)); if ($tmin_local<$tmin_rasarit){ $tmin_local=$tmin_local+1440;} if ($tmin_local<=$tmin_apus && $tmin_local>=$tmin_rasarit){
$tmin_biz=abs(($tmin_rasarit-$tmin_local)*$raport_min_zi)+360;
$grade_biz=floor(abs(($tmin_rasarit-$tmin_local)*$raport_grade_zi));}

elseif ($tmin_local>=$tmin_apus && $tmin_local<=$tmiez_noapte){ $tmin_biz=abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_min_noapte)+1080; $grade_biz=floor(abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_grade_noapte))+180;} elseif ($tmin_local>=$tmin_apus){
$tmin_biz=abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_min_noapte)+1080;
$grade_biz=floor(abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_grade_noapte))+180;}

elseif ($tmin_local>$tmiez_noapte){
$tmin_biz=abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_min_noapte)+1440;
$grade_biz=floor(abs(($tmin_apus-$tmin_local)*$raport_grade_noapte))+270;}

elseif ($tmin_local==$tmiez_noapte){
$tmin_biz=1440;
$grade_biz=270;}

$ora_biz=floor(abs(($tmin_biz/60)));
$min_biz=floor(abs(($ora_biz*60)-($tmin_biz)));

switch ($ora_biz){
case 1;
$ora_biz=’01’;
break;
case 2;
$ora_biz=’02’;
break;
case 3;
$ora_biz=’03’;
break;
case 4;
$ora_biz=’04’;
break;
case 5;
$ora_biz=’05’;
break;
case 6;
$ora_biz=’06’;
break;
case 7;
$ora_biz=’07’;
break;
case 8;
$ora_biz=’08’;
break;
case 9;
$ora_biz=’09’;
break;
case 24;
$ora_biz=’00’;
break;
case 25;
$ora_biz=’01’;
break;
case 26;
$ora_biz=’02’;
break;
case 27;
$ora_biz=’03’;
break;
case 28;
$ora_biz=’04’;
break;
case 29;
$ora_biz=’05’;
break;
case 30;
$ora_biz=’05’;
break;}

switch ($min_biz){
case 1;
$min_biz=’01’;
break;
case 2;
$min_biz=’02’;
break;
case 3;
$min_biz=’03’;
break;
case 4;
$min_biz=’04’;
break;
case 5;
$min_biz=’05’;
break;
case 6;
$min_biz=’06’;
break;
case 7;
$min_biz=’07’;
break;
case 8;
$min_biz=’08’;
break;
case 9;
$min_biz=’09’;
break;}
$timp_biz = $ora_biz.’:’.$min_biz;

[/insert_php]
[insert_php] echo $ora_biz.':'.$min_biz [/insert_php]
[insert_php]

echo „

Este ora: „.$ora_locala.”. În perioada aceasta a zilei se săvârșește de obicei „.$starea.”.

„;

echo „

Ceasul bizantin este o aplicație online (un web widget) care măsoară timpul conform metodei bizantine de delimitare a timpului.
Pentru bizantini, ziua era considerată ansamblul format dintr-o noapte și o zi (perioadă împărțită în câte patru stări), durata zilei (sau a nopții) variind în funcție de anotimp.

„;

echo „

Astfel cele 12 ore ale zilei puteau varia de la 15h și 32min (Solstițiul de vară) până la 8h și 50 de minute (Solstițiul de iarnă).

Ceasul I al zilei începea odată cu răsăritul soarelui (respectiv ora „.$rasarit.” în momentul de față), ceasul III (ora „.$ceasIII.”) corespundea miezului dimineții, începutul ceasului VI marca miezul zilei (ora „.$miez_zi.”), și al ceasului IX pe cel al mijlocului după-amiezii (ora „.$ceasIX.”). Ultima oră din zi era echivalentă cu seara, iar ceea ce se întâmpla după apusul soarelui se numea apopdeipnon, adică după cină. Orele nopţii, împărţite uneori în patru priveghiuri (sau straje), ca şi în epoca romană, se numărau în acelaşi fel, cu o delimitare clară pentru miezul nopţii – mejonikton.

Moștenind din tradiția iudaică metodele de socotire a timpului, biserica ortodoxă va adopta începutul zilei liturgice odată cu sfârșitul ceasului al IX-lea (respectiv ora „.$apus.” – când apune soarele), păstrând modelul biblic al zidirii lumii, care măsoară zilele creației începând cu seara și continuând cu dimineața: Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi (Facere 1, 5).

„;

/*
echo „Grad local: „.$grad_local.”
„;
echo „Ora serverului este: ” . date( ‘H:i’, current_time( ‘timestamp’, 0 ) ).”
„;
echo „Total minute: „.$tmin_local.”
„;
echo „Starea este: „.$starea.”
„;
echo „Timpul bizantin este: „.$timp_biz.”
„;
*/

[/insert_php]
ornament